Kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai về việc quản lý sử dụng các nguồn vốn tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai chỉ trong thời gian từ 2010 đến 2012 đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, sai phạm trong nguồn kinh phí hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 873 triệu đồng. Nguồn kinh phí này do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai tiếp nhận, ký hợp đồng với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn Gia Lai và chịu trách nhiệm quyết toán nhưng đã chi sai nhiều nội dung theo quy định, không đúng đối tượng... Kinh phí dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2010 và 2011 cũng chi sai hơn 66 triệu đồng. Đặc biệt, nguồn kinh phí nâng cao năng lực giảm nghèo, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai đã không in tài liệu tập huấn cán bộ làm công tác giảm nghèo nhưng mua hóa đơn để quyết toán khống hơn 230 triệu đồng. Tương tự, nguồn kinh phí nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá chương trình làm việc, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai không in tờ rơi nhưng mua hóa đơn quyết toán khống hơn 24 triệu đồng...

Trong nguồn kinh phí đảm bảo xã hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai chi không đúng quy định theo Thông tư 97/2010 của Bộ Tài chính với tổng số tiền hơn 374 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều khoản chi như mua sắm tài sản, tiếp khách... sai quy định hơn 600 triệu đồng; chi kinh phí xây dựng cơ bản sai hơn 74 triệu đồng... Tổng số tiền sai phạm tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai mà Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị thu hồi hơn 2,27 tỷ đồng.
Kết luận thanh tra nhưng chưa xử lý.

Một vụ việc khác, theo kết luận thanh tra của UBND thị xã An Khê và Thanh tra Chính phủ cho thấy từ năm 2007 đến 2011, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai đã có nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Cụ thể, về công tác giao đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã An Khê đã làm sai trong xác lập, tham mưu phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu dân cư, không thẩm định về nội dung trong việc giao đất theo quy định; làm trái các quy định tại Điều 28, Điều 37, Luật Đất đai 2003, điều 27, Nghị định 181/2004 của Chính phủ; Điều 11, 12, 21 Luật Phòng chống tham nhũng...

Các sai phạm trên đã được phát hiện từ lâu nhưng chưa xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật. Cụ thể, sai phạm tại Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai được kết luận thanh tra từ tháng 12-2013 nhưng đến nay vẫn chưa có ai bị xử lý theo pháp luật. Tương tự, sai phạm về quản lý đất đai ở thị xã An Khê kết luận sai phạm từ năm 2012 nhưng chỉ có cán bộ cấp dưới bị kỷ luật, còn lãnh đạo trực tiếp là ông Lê Thanh Tâm, lúc bấy giờ là Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Khê vẫn không bị xử lý. Năm 2014, Thanh tra Chính phủ tiếp tục kết luận sai phạm về đất đai tại thị xã An Khê như trên nhưng vẫn chưa có hình thức xử lý đối với cán bộ liên quan. Đáng chú ý, trong thời gian này, ông Lê Thanh Tâm được lên chức Chủ tịch UBND thị xã An Khê và được khen thưởng...

Đặng Ngọc Như