Tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (sinh sống tại Hoa Kỳ) cầm đầu là tổ chức phản động lưu vong, tuyên truyền, lôi kéo một số đối tượng tham gia các hoạt động phá hoại nhà nước, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. 

Tổ chức này, lợi dụng các trang mạng xã hội, mạng internet và các ứng dụng trên không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương chính sách của nhà nước. Từ đó, lôi kéo mọi người tham gia tổ chức, phát triển lực lượng với mục đích lật đổ chính quyền nhân dân.

Trần Công Khải là người có kiến thức và trình độ hiểu biết luật pháp, chính trị xã hội, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tư pháp (từ 1989 đến 2009 hành nghề luật sư, trước khi bị bắt làm Công chứng viên tại Văn phòng công chứng). 

Khải biết tổ chức do Quân cầm đầu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhưng vẫn đăng ký tham gia và thực hiện lôi kéo người khác cùng tham gia tổ chức. 

Ngoài ra Khải còn cùng một số đối tượng khác trò chuyện, bàn bạc để thực hiện các hoạt động phá hoại Hội nghị APEC diễn ra tại Việt Nam và lập danh sách nhiều người tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” bầu Quân làm tổng thống chế độ VNCH, thực hiện các hoạt động chống phá nhà nước.Bùi Phan