Hiện nay, Công an huyện thực hiện việc thu lệ phí cấp CMND theo Thông tư số 06/2008/TT-BCA- C11 ngày 27/5/2008 của Bộ Công an và Công văn số 11/CV-CAT (PC13-PH12) ngày 30/9/2008 của Công an tỉnh Hoà Bình về việc Hướng dẫn thu lệ phí hộ khẩu, CMND. Lệ phí cấp CMND (không bao gồm tiền ảnh của người được cấp CMND) là 3.000đ/1 lần cấp đổi, cấp lại, không thu lệ phí cấp mới CMND. Trường hợp chụp ảnh cho công dân thu 15.000 đồng tiền ảnh đối với cấp mới, cấp đổi và thu 18.000 đồng đối với cấp lại.

Việc thu lệ phí làm CMND, Công an huyện sử dụng biên lai thu lệ phí CMND của cơ quan thuế huyện. Số tiền lệ phí làm CMND được Đội QLHC về TTXH nộp, trích lại sử dụng theo đúng quy định. Tuy nhiên, khi thu lệ phí cấp CMND, do sơ suất, cán bộ Đội QLHC về TTXH chưa giao liên 2 cho công dân. Đối với cán bộ thực hiện sai quy trình, lãnh đạo đơn vị đã phê bình và có hình thức xử lý nội bộ.

Về nội dung phản ánh việc làm CMND tại địa bàn xã Định Giáo, huyện Tân Lạc thu mức lệ phí là 40.000 đồng/người. Công an huyện đã tiến hành xác minh. Ngày 25/7/2013, khi tiến hành làm thủ tục cấp CMND tập trung tại UBND xã, Công an xã Định Giáo đã trực tiếp thu từ công dân số tiền 40.000 đồng/người. Sau khi bàn giao cho Đội QLHC về TTXH Công an huyện số tiền theo đúng quy định, phần lệ phí cấp CMND còn lại, Công an xã đã chi phí cho sinh hoạt, văn phòng phẩm và các đồ dùng phục vụ công tác cấp phát CMND.

Công an huyện đã chấn chỉnh, nhắc nhở Công an xã Định Giáo thực hiện đúng các quy định về thu lệ phí cấp CMND và đề nghị Đảng uỷ, UBND xã xem xét có hình thức xử lý

Ban PL- BĐ