Sau khi tìm được công ty đứng ra làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng nhựa phế liệu, khoảng đầu tháng 3/2014, Thành sang Thái Lan mua tổng cộng 36 danh mục mặt hàng các loại rồi thuê Công ty CSS Agencies (Thái Land) làm thủ tục xuất lô hàng về Việt Nam, hàng hóa khai báo với Hải quan là “nhựa phế liệu”.

Đối tượng Phạm Văn Thành.

Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn KV I phát hiện hàng hóa đúng với khai báo chỉ có 1 mặt hàng, đó là phế liệu nhựa, 35 mặt hàng còn lại thì không khai báo với Hải quan.

Trong số có mặt hàng mùng trẻ sơ sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định và 34 mặt hàng phụ tùng ô tô đã qua sử dụng, thuộc diện hàng cấm nhập.

Theo kết quả thẩm định giá ngày 20/7/2015 của  ông ty CP thẩm định giá và tư ấn đầu tư Việt Nam, tại thời điểm tháng 3/2014 hàng hóa nhập khẩu không khai báo có trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong khi hàng đúng khai báo chỉ có trị giá hơn 900 nghìn đồng.

Thúy Hà