Hiện tượng giả danh cán bộ thuế làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan Thuế và hình ảnh người cán bộ thuế. Cục thuế Thành phố Hà Nội khẳng định Tổng cục thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội không có chủ trương cũng như không cử cán bộ gọi điện thoại, fax hay mang sách đến bán tại doanh nghiệp. Tất cả các tài liệu và phần mềm đều được cơ quan Thuế cấp miễn phí hoặc doanh nghiệp tải trực tiếp trên website của Tổng cục thuế tại địa chỉ: www.gdt.gov.vn

Định kỳ hàng năm hoặc quý có chương trình tập huấn (miễn phí), Cục thuế sẽ gửi giấy mời tập huấn tới các doanh nghiệp. Cục Thuế cũng đề nghị người nộp thuế thông tin, phản ánh kịp thời về các hành vi lừa đảo tới cơ quan Công an các cấp để có biện pháp phối hợp, xử lý kịp thời những đối tượng giả danh cán bộ thuế, cơ quan Thuế  nhằm trục lợi bất hợp pháp

L.T.