Như Báo CAND đã phản ánh, cùng với tình trạng gạ gẫm để mua đất, suất hỗ trợ với giá rẻ mạt để thu lợi hàng tỷ đồng; tại 2 đợt chi trả tiền đền bù cho người dân 2 xã Sơn Liên và Sơn Dung vào ngày 25/6 và 8/7 vừa qua, một số đối tượng cho vay đã giật tiền trên tay của người dân để trừ nợ, trong đó có trường hợp khai bị giật với số tiền hàng trăm triệu đồng

Công Nguyễn