Qua xác minh đến nay vẫn chưa xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của số xe tạm giữ trên.

Danh sách phương tiện truy tìm chủ sở hữu hợp pháp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của các phương tiện trên thì mang toàn bộ giấy tờ có liên quan đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ (địa chỉ: số 9B, Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) để xem xét giải quyết.

Nếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo mà chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của các phương tiện không đến liên hệ để xử lý, thì tang vật, phương tiện nêu trên sẽ bị tịch thu theo quy định pháp luật.


Trần Lĩnh