Theo cáo trạng, trong thời gian làm đầu thảo (chủ hụi), do mất khả năng trả nợ Hương mở nhiều dây hụi và lập danh sách “hụi viên khống” chiếm đoạt tài sản, tiêu xài cá nhân và trả những khoản nợ đã thiếu trước đó.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Hương.

Từ ngày 22/9/2010 đến ngày 26/2/2013, Hương mở và làm chủ 189 dây hụi, chiếm đoạt của 952 bị hại với tổng số tiền trên 14,4 tỷ đồng. Trong đó, có 478 nạn nhân yêu cầu xử lý với tổng số tiền hơn 10,9 tỷ đồng, 474 người không yêu cầu xử lý với số nợ hơn 3,5 tỷ đồng.

Văn Vĩnh