Anh Duy cho biết, thời gian trên có thấy có hai người điều khiển xe môtô cùng chiều phía trước đánh rơi một túi xách nên nhặt lên rồi đuổi theo để trả lại nhưng không kịp.

Anh Nguyễn Ngọc Khánh Duy trao túi xách lại Công an phường 8, nhờ tìm người bị mất để trả lại.

Anh Duy mang túi xách trên đến Công an Phường 8 trình báo, tìm người bị mất để trả lại. Kiểm tra bên trong túi xách có hai điện thoại di động. 

Được biết, anh Nguyễn Ngọc Khánh Duy từng là công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, đã xuất ngũ trở về địa phương. 

Hoàng Thân – Quốc Trung