Ngày 10/12/2014, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã làm việc với ông Nguyễn Quang Lập.

Ông Lập khẳng định khi bị bắt đến nay, tình hình sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội.

PV (theo Công an TP HCM)