Trong thời gian làm việc, Trương Thị Thúy Sương nhận thấy Phòng vé Chi nhánh Công ty Hải Vân (công ty chính ở Đà Nẵng) không có hệ thống kế toán thủ công, không có thủ quỹ nên đã làm giả thông tin trên báo cáo tài chính, làm giả thông tin khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản.

Do tin tưởng vào sự trung thực của Sương, bà Diệp Thị Thanh Xuân – Giám đốc Chi nhánh đã không kiểm tra đối chiếu các thông tin do Sương báo cáo. Từ đó, Sương đã chiếm đoạt tiền vé bán cho nhiều nhiều công ty và khách lẻ với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng.

T.Hà