Sau khi người dân chuyển tiền, có đối tượng chuyển tài liệu về cho người dân gồm một số văn bản pháp luật về PCCC đã hết hiệu lực, hoặc những tài liệu không liên quan đến phòng, chống cháy nổ. Bên cạnh đó, lợi dụng niềm tin của người dân, các đối tượng còn bán phương tiện PCCC rởm, hàng kém chất lượng không đúng quy chuẩn PCCC…

Lam Hồng