Công ty SJC Bàn Cờ và Công ty cổ phần vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ (gọi tắt công ty SJC Phú Thọ) ký hợp đồng liên doanh, đưa vào hoạt động cửa hàng kinh doanh vàng bạc và dịch vụ cầm đồ (gọi tắt là Cửa hàng liên doanh). Ngô Văn Tâm được điều động đến Cửa hàng liên doanh làm kỹ thuật giám định vàng. Lợi dụng công việc trên, Tâm đã đưa vào cầm cố tại cửa hàng liên doanh 87 gói vàng giả, lấy hơn 1,1 tỷ đồng.

Nguyễn Thanh Tùng
Sau đó, cửa hàng liên doanh giải thể. Sợ hành vi gian lận của mình bị phát hiện, Tâm đã gặp Nguyễn Thanh Tùng trình bày toàn bộ sự việc. Thế nhưng, Tùng không khai báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật mà chỉ giải quyết tình cảm, gặp gia đình Tâm để yêu cầu khắc phục hậu quả.

Ngô Văn Tâm khi bị cơ quan điều tra đọc lệnh bắt

Khi cửa hàng liên doanh giải thể, Công ty SJC Bàn Cờ được giao quản lý, các món vàng cầm cố còn tồn đọng (trong đó có 87 gói vàng giả do Tâm cầm cố). Ông Tùng nghỉ hưu, Công ty SJC Bàn Cờ thành lập hội đồng giám định vàng cầm cố, thì mới phát hiện sự việc.

Thúy Hà