Thông cáo của Bộ GD&ĐT nêu rõ: “Sau khi có đầy đủ căn cứ để xác định ông Hoàng Xuân Quế đã có hành vi sao chép luận án tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 4674/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/2013 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế. Đây là công việc phải thực hiện theo quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng chức năng quản lý nhà nước về giáo dục, hoàn toàn vì sự nghiệp giáo dục đào tạo chung của đất nước. 

Bên cạnh đó, việc Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế còn cảnh báo, nhằm ngăn chặn những hành vi gian lận, tiêu cực trong hoạt động giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch trong đánh giá chất lượng giáo dục”.

Thông cáo báo chí cũng khẳng định: “Bộ GD&DT không chấp nhận bản án Hội đồng xét xử đã tuyên ngày 14-12 vì không đúng với các quy định pháp luật tại thời điểm xảy ra vi phạm; không đúng với bản chất của vụ việc, làm mất lòng tin của đội ngũ giáo viên chân chính và của xã hội vào sự công tâm, khách quan của các cơ quan pháp luật. Bộ GD&ĐT sẽ kháng cáo theo quy định để các quy định của pháp luật được thực thi, bảo vệ kỷ cương trong giáo dục, bảo vệ chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao chất lượng giáo dục và đạo đức Nhà giáo”.

Trước đó, ngày 14-12, TAND TP Hà Nội đã tuyên án trong vụ ông Hoàng Xuân Quế (Phó Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường ĐH Kinh tế quốc dân) khởi kiện Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với lý do thu hồi bằng tiến sĩ của mình không đúng quy định. 

Theo đó, tòa cho rằng, việc Bộ GD&ĐT ra Quyết định 4674 thu hồi bằng tiến sĩ của ông Hoàng Xuân Quế là trái quy định của pháp luật. Do đó, tuyên hủy Quyết định 4674 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, kiến nghị Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng có thẩm quyền khôi phục lại học hàm, học vị cho ông Quế.

Hùng Quân