Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, trong thời gian làm Chủ tịch UBND xã Nam Cường, ông Hồ Xuân Bình đã cố ý làm sai để bán 18 lô đất ở (gần 5.000 m2) trên địa bàn xã cho người dân để chiếm đoạt tiền. Điều đáng nói, các hộ dân mua đất do ông Bình bán đến nay đã gần 10 năm vẫn không làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Được biết, ông Hồ Xuân Bình từng làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Cường suốt 2 nhiệm kỳ.

Lam Hồng