Cơ quan An ninh điều tra đọc lệnh bắt bị can Triệu Văn Vạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 11/ 2019, Triệu Văn Vạng đã tổ chức đưa trái phép 15 người ở các xã Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, huyện Pác Nặm qua tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc lao động. Nhưng quá trình lao động tại Trung Quốc, số lao động này chỉ được trả một phần tiền công nên tìm cách trở về Việt Nam và tố cáo Vạng. 

Hiện đối tượng Triệu Văn Vạng đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. 

Nguyễn Huấn