Tính chung 5 tháng đầu năm, sản lượng ôtô ước đạt 72,4 nghìn cái, tăng 62,3% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về sản lượng nhập khẩu, tính chung 5 tháng đầu năm, nhập khẩu ôtô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 62,8% về lượng và tăng 60,1% về trị giá so với cùng kỳ. 

Như vậy, thị trường ô tô vẫn giữ mức tăng trưởng cao trong nhiều tháng liên tiếp.

V.H.