Theo cáo trạng, trong tháng 4 và tháng 5/2010, Đoàn Minh Hà thỏa thuận chuyển nhượng một số tài sản của Hà và DNTN Liên Hà cho Ngân hàng Thương mại cổ phần dầu khí Toàn Cầu (GP Bank). Theo thỏa thuận nêu trên, việc nộp các loại thuế, lệ phí do bên A (Đoàn Minh Hà) chịu trách nhiệm.

Qua đó, đối tượng Hà đã ký 11 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 11 bất động sản bao gồm chuyển nhượng quyền sử dụng đất và mua bán nhà tại nhiều quận, huyện, TP Hồ Chí Minh cho GP Bank với tổng số tiền là 379 tỷ đồng, hai bên đã thanh toán và giao nhận đủ số tiền như hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, Hà không kê khai, nộp thuế theo qui định của Luật Quản lý thuế, cụ thể là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Trong việc chuyển nhượng 11 bất động sản, có 3 bất động sản GP Bank đã nộp thay các loại thuế và lệ phí với tổng số tiền 2,8 tỷ đồng. Còn lại việc chuyển nhượng 8 bất động sản, có tổng số tiền thuế các loại mà Hà phải nộp là gần 21 tỷ đồng nhưng đối tượng không chịu nộp thuế. Theo qui định của pháp luật về tội “trốn thuế” với số tiền trên 100 triệu đồng là bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Được biết, Hà có trình độ học vấn là Thạc sỹ Luật học, am hiểu pháp luật, nhưng lại cố ý không chấp hành pháp luật. Vì vậy cần phải được xử lý nghiêm minh.

Đào Minh Khoa