Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hoàn thành khoảng 25 đề án thăm dò quặng sắt; đưa vào khai thác, chế biến đạt công suất thiết kế đối với 2 mỏ quặng sắt quy mô lớn là Thạch Khê (Hà Tĩnh) và Quý Xa (Lào Cai) cũng như các mỏ quặng sắt quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Thái Nguyên...

Giai đoạn 2021 - 2030 phấn đấu tăng dần sản lượng khai thác và chế biến, đạt khoảng 25 - 25,5 triệu tấn... Dự kiến tổng nhu cầu vốn đầu tư cho công tác thăm dò, khai thác và chế biến quặng sắt đến năm 2030 khoảng 20.282,5 tỷ đồng.

Qua công tác thăm dò, ước tính tổng trữ lượng quặng sắt của nước ta vào khoảng 1,3 tỷ tấn.

K. Vy