Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện; đồng thời thông báo ngay chủ trương này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho sớm triển khai mua tạm trữ lúa gạo vụ Đông Xuân 2014-2015.

C.L.