Theo đó, khách hàng sẽ nhận một phiếu quà tặng trị giá 500.000 đồng khi mua xe Wave RSX/Wave RSX FI hoặc 1.000.000 đồng khi mua Air Blade FI trong thời gian từ ngày 01/12/2014 đến hết ngày 31/12/2014. Phiếu quà tặng sẽ được sử dụng ngay trong lần mua xe đó và không được quy đổi sang các mục đích sử dụng khác (ví dụ: mua phụ tùng hoặc làm dịch vụ tại HEAD...) hoặc quy đổi thành tiền mặt.

Chương trình khuyến mại được áp dụng tại các cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với tổng giá trị quà tặng & giải thưởng ước tính lên đến 53,76 tỉ đồng.

PV