Lý do đưa ra đề xuất này theo Bộ Tài chính là nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước.

Bởi theo lộ trình hội nhập, từ năm 2018, thuế suất ôtô nguyên chiếc trong khối ASEAN sẽ về 0% và đây là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp trong nước.

H.A.