Theo đó, Hiệp hội cho rằng: 50.000 tấn đường sản xuất từ Lào của Hoàng Anh Gia Lai nhập vào Việt Nam được hưởng mức thuế 2,5% theo Thông tư số 08/2015 (ngày 27/5/2015) do Bộ Công thương ban hành là một ưu đãi rất đặc biệt.

Tuy nhiên, nội dung Thông tư không nêu đầy đủ các quy định để có đủ điều kiện quản lý đối với đường nhập của Hoàng Anh Gia Lai như từ trước đến nay đã quản lý hạn ngạch nhập khẩu, dễ xảy ra gian lận thương mại.

Cụ thể, Hiệp hội cho rằng nên bổ sung chủng loại đường mà Hoàng Anh Gia Lai được nhập khẩu vào Việt Nam (có số lượng đi kèm); thời điểm và thời hạn cuối cùng được nhập lượng đường này; xác định rõ thương nhân và các điều kiện cần có được phân giao nhập khẩu.

Ngoài ra, Hiệp hội cũng đề nghị Bộ Tài chính cần xem xét giá nhập khẩu trong hồ sơ nhập khẩu dùng làm căn cứ để tính thuế, và tham chiếu với giá của sàn giao dịch New York cho đường thô và sàn giao dịch London cho đường trắng để kiểm soát giá nhập khẩu nhằm tránh gian lận thuế bằng hình thức giảm giá.

V.H.