TTCP xác định, UBND TP Biên Hòa không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về việc lấy ý kiến đồng thuận của tiểu thương; không kịp thời tổ chức lấy ý kiến cũng như không thông tin cho tiểu thương biết về việc thay đổi quy mô dự án và phương án bố trí sạp, ki ốt. UBND TP Biên Hòa không thực hiện việc giám sát đầu tư cộng đồng theo quy định của pháp luật, thiếu trách nhiệm trong việc phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương khi thực hiện dự án.

UBND TP thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết các phản ánh kiến nghị của tiểu thương; trong thời gian dài không đề xuất được phương án giải quyết mang tính khả thi, xử lý còn thụ động, lúng túng, để tụ tập đông người, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhiều lần từ tháng 6-2011.

TTCP đã chỉ ra việc để xảy ra sai phạm và hậu quả nêu trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch, lãnh đạo UBND TP Biên Hòa và các cơ quan chức năng của UBND TP.

Chủ trương của tỉnh Đồng Nai là lựa chọn diện tích đất có lợi thế thương mại tương đương để xây dựng chợ truyền thống mới và hỗ trợ thêm cho các tiểu thương, không đập bỏ công trình đã xây dựng giá trị hàng trăm tỉ đồng, hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng. Tại các biên bản làm việc với TTCP, các tiểu thương đồng ý với chủ trương xây dựng chợ Tân Hiệp mới tại khu đất góc đường Đồng Khởi và Phạm Văn Khoai. TTCP cũng đã thống nhất với UBND tỉnh gia hạn hợp đồng thuê quyền sử dụng điểm kinh doanh cho các hộ tiểu thương là 15 năm.

Từ những kết quả thanh tra trên, Tổng TTCP kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: “Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với Chủ tịch UBND TP Biên Hòa, Giám đốc Sở Xây dựng, các cá nhân, đơn vị có liên quan. Chỉ đạo UBND TP Biên Hòa công khai mô hình chợ và các quyền lợi, nghĩa vụ trên tinh thần đã thống nhất với TTCP…”.

V.H.