Theo kế hoạch, Nhà máy Điện gió Hướng Linh 2 được xây dựng trên diện tích 12ha, có tổng công suất 30 MW bao gồm 15 tuabin gió, công suất mỗi tuabin là 2 MW.

Dự án dự kiến sẽ hoàn chỉnh và tiến hành thí nghiệm, hiệu chỉnh và đấu nối vào tháng 12/2016, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong tỉnh.

Nam Phương