Các điểm đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2016 nằm trong Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 đã được UBND thành phố phê duyệt ngày 30-12-2015.

Năm khu vực được đấu giá quyền khai thác khoáng sản (cát) bao gồm: Bãi nổi sông Hồng thuộc xã Đông Quang, huyện Ba Vì; Lô 1, bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì; Lô 2, bãi nổi sông Hồng, xã Phú Châu, huyện Ba Vì; Lô 3, bãi nổi sông Hồng, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng; và cát san lấp tại xã Tân Hưng, huyện Sóc Sơn.

Theo yêu cầu của UBND Tp Hà Nội, các khu vực khoáng sản được lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đã được UBND thành phố phê duyệt.

Trên cơ sở đó, UBND Tp Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ cụ thể cho từng khu vực, bao gồm: Đo đạc xác định vị trí, diện tích, đánh giá tiềm năng khoáng sản; xây dựng quy chế đấu giá, xác định giá khởi điểm, tiền đặt trước cho từng mỏ khoáng sản đưa ra đấu giá.

Hải Châu