Có 4 tuyến du lịch đường thủy nội địa chính đang khai thác, gồm: tuyến dọc sông Hàn, tuyến sông Hàn - cửa biển - bán đảo Sơn Trà, tuyến sông Hàn - Hòn Chảo (Đảo Ngọc), tuyến sông Hàn - Cù lao Chàm.

Theo kế hoạch phát triển tour, tuyến du lịch đường thủy nội địa, đến năm 2017, TP Đà Nẵng sẽ triển khai đầu tư và đưa vào khai thác 2 tuyến mới, gồm: Tuyến sông Hàn - Khu căn cứ Cách mạng K20, tuyến sông Hàn - Cẩm Lệ - Túy Loan - Thái Lai; đồng thời nghiên cứu quy hoạch và xúc tiến đầu tư để mở rộng thêm các tuyến sông Hàn - Cổ Cò, sông Cu Đê - Trường Định.

N.Thi