Mục tiêu của dự án là các cơ sở hạ tầng nông thôn chủ chốt, bao gồm xây dựng đường nông thôn, hệ thống kiểm soát lũ, các chợ nông thôn, các chương trình cung cấp nước sinh hoạt và các công trình ven biển.

Khoản vay này để tài trợ bổ sung cho dự án là sự đáp ứng kịp thời của ADB đối với những ưu tiên của Chính phủ Việt Nam về phát triển nông thôn và nhất quán với chiến lược đối tác quốc gia giai đoạn 2012-2015 của ADB đối với Việt Nam.

Hải Châu