Theo đánh giá của Bộ Công Thương, chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã góp phần đáng kể trong việc thúc đẩy xuất khẩu và đưa kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam đạt mốc dự kiến 500 tỷ USD trong năm 2019.

Về hoạt động xúc tiến thương mại trong năm 2020, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội, địa phương tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm duy trì và phát triển thị trường trọng điểm, thị trường có Hiệp định thương mại tự do (FTA) và phát triển thị trường mới.

Bên cạnh đó, đổi mới cách thức triển khai phương thức xúc tiến thương mại truyền thống theo hướng chiều sâu, tăng cường các dịch vụ gia tăng hỗ trợ doanh nghiệp đạt được hiệu quả tối đa, đồng thời tiếp tục hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại mới qua môi trường kỹ thuật số…

Tại buổi họp tổng kết, Cục Xúc tiến thương mại và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác, nhằm đẩy mạnh phối hợp trong công tác chia sẻ thông tin; triển khai hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam…

Phan Đức