Đây tuy là con số khá khiêm tốn so với các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, nhưng việc kim ngạch vẫn có tăng trưởng là một tín hiệu tốt.

Các mặt hàng xuất khẩu chính sang thị trường này là giày dép, thủy sản, dệt may, điện tử linh kiện, cà phê, phương tiện vận tải, phụ tùng.

Các mặt hàng nhập khẩu chính là: máy móc thiết bị, điện tử linh kiện, thức ăn gia súc, phân bón và sắt thép phế liệu.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng dệt may có xu hướng giảm trong khi phương tiện vận tải và phụ tùng có xu thế tăng nhanh, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu nói chung.

V.H.