Cụ thể, xuất khẩu đến ngày 15/9 đạt hơn 15,21 triệu tấn, trị giá hơn 657 triệu USD. Sau 8 tháng, xuất khẩu tăng 14,8% về lượng và tăng 18,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Bangladesh là thị trường dẫn đầu xuất khẩu xi măng của Việt Nam, với hơn 6,12 triệu tấn, chiếm 37,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Hiện giá xuất khẩu đạt 55-60 USD/tấn xi măng và 38-39 USD/tấn clinker, tăng 3-4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2014, dự kiến cả nước sẽ xuất khẩu 13,5 - 14 triệu tấn xi măng và clinker, chiếm gần 20% tổng sản lượng xi măng. Trong điều kiện năng lực sản xuất đang lớn hơn nhu cầu khoảng 7-10 triệu tấn, tiêu thụ xi măng nội địa tăng không đáng kể, xuất khẩu xi măng tăng, giảm áp lực dư thừa trong nước

V.H.