Mặc dù nhập khẩu tôm vào Anh đang giảm, nhưng tôm Việt Nam vẫn tăng trưởng khả quan tại thị trường này. Nguyên nhân là do nhu cầu tôm nước ấm cỡ nhỏ ở Anh ngày càng tăng.

Kể từ tháng 5/2015, Anh vượt qua Đức, trở thành thị trường lớn nhất về nhập khẩu tôm Việt Nam trong khối EU. Xuất khẩu tôm sang Anh trong 8 tháng đầu năm 2015 chiếm 4% trong tổng xuất khẩu tôm Việt Nam trong khi xuất khẩu sang Đức chiếm 3,9%. Anh cũng là thị trường duy nhất trong khối EU có tốc độ tăng trưởng dương (24,4%) trong 8 tháng đầu năm nay, trong khi các thị trường lớn khác trong khối như Đức và Hà Lan đều giảm nhập khẩu tôm từ Việt Nam lần lượt là 20,7% và 29,7%.

Theo thống kê Hải quan Việt Nam, 8 tháng đầu năm, xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 72,4 triệu USD. Trong số 8 thị trường nhập khẩu tôm chính của Việt Nam, Anh là thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Nam Phương