Lũy kế từ ngày 31/1 đến 24/3, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra, giám sát, xử lý 7.034 vụ, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 2,7 tỷ đồng.  

L.Hiệp