Theo chính quyền địa phương xã Đak Djrăng, phần lớn do người dân lấn chiếm rừng thông trái phép ở các thôn Tân Phú, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang và dân của huyện Đak Đoa, Gia Lai. Lúc đầu, một số hộ dân chặt phá lấn chiếm để lấy đất nhưng không được xử lý nghiêm nên đã phát sinh ngày càng nhiều và đến nay đã có hàng chục hộ dân chặt phá lấn chiếm trái phép khoảng 30,7ha rừng thông ở đây…

Trước thực trạng đau xót này, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang, chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện và Kiểm lâm địa bàn phải nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng để xử lý theo quy định. Đối với người dân chặt phá, lấn chiếm đất rừng thông trái phép, cơ quan chức năng ở địa phương tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

N.Như