Kết quả thẩm định cát sạch thành phẩm cho ra sau chế biến đạt tiêu chuẩn cát xây dựng theo TCVN 7570:2006.

Ngày 12-1, các chuyên gia Viện chuyên ngành bê tông đã thu mẫu tại hiện trường đưa về Hà Nội, tiến hành thí nghiệm từ ngày 14 đến 21-1, tại các phòng thí nghiệm LAS số 03 và LAS số 05. 

Kết quả phân tích, cát nhiễm mặn nguyên khai tại vùng biển Phú Quốc có hàm lượng bụi, bùn, sét, tạp chất hữu cơ khá cao (1,5% , nhiều nhất là vỏ sò) và hàm lượng ion clo (Cl-) là 0,38%. 

Dây chuyền công nghệ xử lý cát biển thành cát xây dựng của Công ty Phan Thành.

Sau khi đưa vào chế biến bằng công nghệ Phan Thành cho ra cát thành phẩm sạch, hàm lượng tạp chất hữu cơ đạt 0,2% và hàm lượng Cl- đạt 0,009% và modul độ lớn của hạt đạt 1.6. Các chuyên gia Phân viện Vật liệu xây dựng miền Nam (Bộ Xây dựng) ngày 22-1 lấy mẫu tại hiện trường kỳ sản xuất ngày 7-1, cũng cho ra kết quả thí nghiệm sản phẩm cát mặn tại vùng biển Phú Quốc sau chế biến bằng công nghệ Phan Thành đạt tỷ lệ Cl- là 0,009%. 

Trước đó, ngày 15-1, Trung tâm đo lường chất lượng Cần Thơ, thí nghiệm cho kết quả tỷ lệ Cl- trong sản phẩm cát đạt tỷ lệ 0,003%.

Trên cơ sở các tiêu chuẩn kỹ thuật, ngày 22-1, Viện chuyên ngành bê tông có văn bản báo cáo chính thức, nhận xét: Mẫu cát nhiễm mặn Phú Quốc nằm trong vùng vô hại về khả năng phản ứng kiềm silic, trước khi chế biến hàm lượng Cl- không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật sử dụng cho bê tông, vữa. 

Sau khi được lọc rửa bằng công nghệ Phan Thành thì lượng bụi, bùn, sét, tạp chất hữu cơ và hàm lượng Cl- đạt yêu cầu kỹ thuật sử dụng cho các loại bê tông và vữa theo yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 7570:2006. 

So với yêu cầu kỹ thuật TCVN 7570:2006 về hàm lượng Cl- (muối) đối với cát dùng trong kết cấu bê tông, bê tông cốt thép và vữa thông thường (dưới 0,05%), cát nhiễm mặn nguyên khai ở biển Phú Quốc qua chế biến bằng công nghệ của tác giả Võ Tấn Dũng (Công ty Phan Thành) sáng chế thì hàm lượng Cl- thấp hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần.

Thực tế, việc chế biến cát nhiễm mặn bằng công nghệ Phan Thành đã thành công từ tháng 3-2018. Được biết, cụm máy chế biến cát tại Phú Quốc là 1 trong 6 cụm máy được Công ty Phan Thành ủy quyền cho Công ty CP cát đá Việt sàng rửa sạch hợp tác lắp đặt thành công tại TP Cần Thơ, thị xã Gò Công (Tiền Giang), Long An, TP Hồ Chí Minh và đang lắp đặt tại Thanh Hóa. 

Đến nay các cụm máy này đều đáp ứng tốt nhu cầu chế biến các loại cát sông, suối, đồi, núi và chế biến cát biển nhiễm mặn đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN 7570:2006, theo quy mô công nghiệp.

Đức Văn