Cụ thể, UBND tỉnh Gia Lai đã giao gần 5.000 ha đất ngoài quy hoạch cho 29 doanh nghiệp thuê để trồng cao su trong năm 2010- 2011. Khi tận thu lâm sản chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su số lượng gỗ tận thu năm 2008 thiếu hụt hơn 31.000m3 (thành tiền gần 39 tỷ đồng) so với biên bản xác định khối lượng gỗ tận thu và giấy phép khai thác; việc bán gỗ tận thu cho chậm nộp không đúng khoảng 8,2tỷ đồng, dẫn đến nợ đọng khó đòi; việc chỉ định bán không qua đấu giá gần 500.000m3 gỗ trong năm 2010-2012 là trái quy định về bán đấu giá tài sản và gây thất thu ngân sách nhà nước.

Mục tiêu chính chuyển rừng nghèo sang trồng cao su là để giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số đã không đạt được như yêu cầu đặt ra, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số vào làm trong các dự án chuyển đổi rừng sang trồng cao su đạt rất thấp. Các doanh nghiệp sau khi thuê đất trồng cao su chưa thực hiện đúng cam kết về hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng...

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng đã chỉ ra nhiều sai phạm liên quan đến phát triển thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, có 16/28 dự án thủy điện vừa và nhỏ được chấp thuận đầu tư và cấp giấy chứng đầu tư, thẩm định dự án chưa đúng với quy hoạch được phê duyệt, dẫn đến phải điều chỉnh quy hoạch. Từ năm 2005- 2012, Sở Công thương Gia Lai đã thẩm định và tham gia ý kiến thiết kế cơ sở 28 dự án thủy điện đều có nhận xét “Các dự án phù hợp với quy hoạch”, nhưng kiểm tra 16 dự án thì có tới 14 dự án tăng công suất lắp máy, có 5 dự án thay đổi vị trí đập, 3 dự án vừa xây dựng vừa điều chỉnh quy hoạch. Do cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều nhà đầu tư không đủ năng lực kỹ thuật, tài chính, dẫn đến 16 dự án chậm tiến độ phải thu hồi, gây lãng phí. Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thu hồi 14 dự án và loại khỏi quy hoạch 17 dự án...

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, giai đoạn 2001 – 2010, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có đến 16/17 huyện và 166/222 xã không có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng, thu hồi và giảm trừ quyết toán gần 2 tỷ đồng trong các dự án đầu tư xây dựng, rà soát xử lý số tiền hơn 58 tỷ đồng của dự án khu phố mới Hoa Lư – Phù Đồng... Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng...

Tại cuộc họp báo định kỳ vừa qua, ông Ngô Ngọc Sinh- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã có văn bản giải trình gửi lên Thanh tra Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Hiện UBND tỉnh Gia Lai đã và đang chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót của các cá nhân, tập thể có liên quan bảo đảm tính công bằng, khách quan.

N.Như