Theo đó, từ nay tới hết 2020 phải xử lí triệt để gần 500 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng, tiến tới không còn cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2015 sẽ xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục. Ngoài 229 cơ sở trên, đến năm 2015 cũng phải xử lí triệt để 27 cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới được rà soát.

Giai đoạn 2016 – 2020 sẽ tiếp tục xử lý triệt để, dứt điểm 222 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã được phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý, gồm 104 bãi rác cấp huyện quản lý, 118 bệnh viện tuyến huyện

H. Ly