Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục điều hành giá bán phù hợp, phối hợp triển khai chương tình truyền thông cấp quốc gia khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, khẳng định về chất lượng, độ an toàn để người dân yên tâm. Mặt khác, Bộ này cũng chủ trì, rà soát hoạt động của các nhà máy sản xuất etanol nhiên liệu, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc; đồng thời đôn đốc các DN đảm bảo việc phân phối theo lộ trình đã được phê duyệt. 

Đáng chú ý, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, nghiên cứu ban hành cơ chế ưu đãi về thuế đối với mặt hàng này nhăm giảm giá thành, khuyến khích các DN sản xuất, kinh doanh…

V.H.