Theo đó, dự án được đầu tư xây dựng gồm các hạng mục: 2 bể xử lý nước; 6 nhà nuôi tôm giống; 12 nhà nuôi cua giống; 2 nhà nuôi nghêu giống; 2 nhà nuôi sò huyết giống…

Dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015, khi đi vào hoạt động, mỗi năm Trung tâm sẽ cung cấp 200 triệu tôm giống (tôm sú và tôm thẻ); 2 tỉ con nghêu giống cấp 1; 200 triệu cua biển giống; 100 triệu sò huyết giống và một số đối tượng cá đặc sản ở nước mặn, lợ.

Qua đó, góp phần giải quyết khó khăn kéo dài trong nhiều năm qua về tình trạng thiếu nguồn con giống thủy sản, hải sản và đảm bảo chất lượng để cung ứng cho người nuôi trong tỉnh

Cù Dzĩnh