Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON95-III được giữ ổn định, còn dầu diesel 0.05S tăng 380 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 500 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 407 đồng/kg. 

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5 RON92: không cao hơn 18.932 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 20.500 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 16.734 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 15.581 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 13.360 đồng/kg. 

Cũng theo Liên Bộ Công Thương - Tài chính, mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên như hiện hành. Việc chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu như sau: Xăng E5 RON92: 958 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 790 đồng/lít); Xăng RON95: 451 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 300 đồng/lít); Dầu diesel: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 200 đồng/lít); Dầu hỏa: 200 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 200 đồng/lít). 

Thời gian trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h00 ngày 23-4. Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định, nhưng không sớm hơn 15h00 ngày 23-4.

H.A.