Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, xăng mới tăng giá 1 lần, giữ nguyên giá 3 lần và giảm 1 lần. Sau lần điều chỉnh này, xăng RON 92 có giá không cao hơn 18.022 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 17.760 đồng/lít

Tương tự, xăng E5 giảm 58 đồng/lít. Khác với xăng, các mặt hàng dầu tăng giá nhẹ từ 55 – 142 đồng/lít, kg. Cụ thể, dầu diesel tăng 142 đồng/lít, lên mức không cao hơn 14.447 đồng/lít; dầu hỏa tăng 76 đồng/lít, lên mức không cao hơn 12.834 đồng/lít; dầu mazut tăng 55 đồng/kg, lên mức không cao hơn 11.378 đồng/kg.

Giá xăng dầu ổn định kể từ đầu năm đến nay

Cùng với điều chỉnh giảm giá xăng, liên bộ cũng giảm mức xả Quỹ bình ổn giá về 0 đồng với cả xăng khoáng và xăng E5 (kỳ trước xả 300 đồng/lít). Mức trích quỹ bình ổn giá được giữ nguyên.

Nguyên nhân giá điều chỉnh rất nhẹ được cho biết do giá thành phẩm các mặt hàng này trong 15 ngày qua biến động rất ít, bình quân ở mức 65,677 USD/thùng với xăng RON 92; dầu diesel ở ngưỡng 67,073 USD/thùng, dầu hỏa 66,214 USD/thùng… 


Vũ Hân