Cũng theo ông Nguyễn Minh Đức, một tín hiệu đáng mừng là người sử dụng đã cảnh giác trước các đường link được gửi qua chat hoặc email (tỉ lệ người sử dụng dễ dàng bấm vào các đường link lạ chỉ là 10%).

Tuy nhiên, vẫn có tới 53% người sử dụng chưa quan tâm đúng mức tới việc bảo vệ mật khẩu và có tới 63% người sử dụng không thường xuyên hoặc chưa bao giờ thực hiện thao tác khóa máy tính khi rời khỏi bàn làm việc, cho dù thao tác này rất đơn giản, chỉ cần bấm tổ hợp phím "Windows + L"

Huyền Thanh