Ngày 13/12/2007, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Tổng cty Hàng không Việt Nam (VNA) giai đoạn 2007 – 2010.

Theo đó, có 4 doanh nghiệp của Tổng công ty này thực hiện cổ phần hóa. Cụ thể là: Cty TNHH một thành viên Xăng dầu hàng không, Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài, Xí nghiệp thương mại mặt đất Đà Nẵng, Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất.

Chính phủ cũng yêu cầu sắp xếp Cty Bay dịch vụ hàng không theo công văn của Thủ tướng về việc phê duyệt kế hoạch phát triển đội máy bay đến 2015 và 2020, các dự án mua máy bay.

Chính phủ đồng ý về nguyên tắc thành lập Cty cổ phần Tin học - Viễn thông hàng không trên cơ sở tổ chức lại hạ tầng công nghệ thông tin hiện có với sự tham gia của các đối tác có năng lực tài chính và công nghệ thông tin; bảo đảm tốt công tác an toàn, an ninh hàng không.

Về trách nhiệm cụ thể các bên liên quan, Chính phủ giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng không Việt Nam có trách nhiệm: chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt và căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chính phủ giao cho Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Vietnam Airlines và các cơ quan liên quan, nghiên cứu trình Thủ tướng chủ trương thành lập Tập đoàn Vận tải hàng không.

Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong việc thực hiện Quyết định này.

Thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam

Ngày 13/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý về nguyên tắc thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam trên cơ sở tổ chức lại Cụm Cảng hàng không miền Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định và ký quyết định thành lập Tổng công ty Cảng hàng không miền Nam theo đúng quy định hiện hành; đồng thời chỉ đạo Tổng công ty sớm hình thành Công ty cổ phần Đầu tư và Khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành để triển khai xây dựng sân bay quốc tế Long Thành như quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Hoàng Thắng