Công ty này nhận định, từ năm 1990 đến năm 2000, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trung bình là 1,3 tỷ USD/năm, tới năm 2009, vốn FDI đã tăng lên 10 tỷ USD trong khi đăng ký cam kết FDI là 20 tỷ USD.

Được thực hiện với hơn 7.400 Giám đốc điều hành, quản lý, Chủ tịch và các nhà điều hành cao cấp ở những công ty lớn và vừa thuộc 36 nền kinh tế. Cuộc điều tra cho thấy, những nước mới nổi là những nơi đầu tư tiềm năng với quy mô rộng lớn, tốc độ phát triển nhanh cùng với nền kinh tế tăng trưởng cao.

Những quốc gia đứng đầu trong chỉ số cơ hội về thị trường mới nổi là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, MexicoBrazil.

Các quốc gia có nền kinh tế mới nổi đã chiếm bốn trong số năm nước trên thế giới có sự lạc quan cao nhất, gồm Chile (85%), Việt Nam (72%), Ấn Độ (71%) và Brazil (71%)

PV