Dự án phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản được thực hiện từ năm 2000. Tính đến 2012, đã có 364 lưu học sinh Việt Nam được cử sang Nhật Bản đào tạo với kinh phí lên đến 5 tỷ Yên Nhật. Tháng 8/2013, 30 lưu học sinh Việt Nam sẽ tiếp tục sang Nhật Bản để kịp cho năm học 2013-2014.

Trong khuôn khổ chương trình, Chính phủ Nhật Bản và Chính phủ Việt Nam đã giao cho Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản quan tâm, chăm sóc và theo sát đời sống cũng như việc học của lưu học sinh Việt Nam. Lưu học sinh với các kỹ năng quản lý và chuyên ngành được đào tạo tại Nhật Bản khi trở về nước sẽ là nguồn nhân lực quý giá góp phần phát triển đất nước và là cầu nối tích cực cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Bá Việt Dũng và ông Mori Mutsuya, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam đã ký thỏa thuận tiếp nhận gói viện trợ hơn 300 triệu Yên Nhật của Nhật Bản dành cho Việt Nam

Hải Châu