Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng trong thời gian gần đây cho thấy, khi vận hành hệ thống xử lý môi trường tại mỏ sắt Phong Hanh ở xã An Định, huyện Tuy An, Công ty TNHH Luyện kim Sơn Giang không thực hiện đúng nội dung báo cáo tác động môi trường đã được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt.

Ngoài hình thức xử phạt 130 triệu đồng, quyết định nêu trên còn buộc doanh nghiệp vi phạm phải khắc phục sai sót về xử lý môi trường tại mỏ sắt Phong Hanh trước ngày 15/8/2011

Hữu Toàn