Dự án sẽ xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than có công suất 600 MW, sử dụng than trong nước, đồng thời xây dựng  đường dây truyền tải điện 220KV ở tỉnh Thái Bình để đáp ứng nhu cầu điện năng trong khu vực.

Ngoài mục tiêu giảm chi phí về nhiên liệu, dự án này sẽ giúp giảm tổn thất điện trong quá trình truyền tải đường dài và bảo đảm hiệu năng cung cấp điện, đáp ứng cân bằng cung cầu điện năng. Khoản vốn vay có thời hạn 30 năm, 10 năm ân hạn, với lãi suất 1,4%/năm. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5/2018.

V.H.