Giá vải thiều bình quân xuất khẩu từ 7.000-23.000 đồng/kg. Trong niên vụ vừa qua, giá trị sản xuất vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang đạt 2.368 tỷ đồng, trong đó giá trị xuất khẩu đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Theo nhận định của tỉnh Bắc Giang, góp phần quan trọng nhất vào thành công vụ vải thiều vừa qua của Bắc Giang là sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ; sự vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành về xúc tiến thương mại, khai thông thị trường tiêu thụ sản phẩm; sự vào cuộc tích cực của các tỉnh giáp biên, TP HCM và các tỉnh phía Nam, các hệ thống thương mại, siêu thị của các doanh nghiệp trong nước

C.L.