Cục BVTV đã giao Trung tâm Kiểm dịch thực vật (KDTV) sau nhập khẩu I tại Hà Nội và Trung tâm KDTV sau nhập khẩu II tại TP.HCM triển khai hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thủ tục để xuất khẩu vải vào Australia.

Theo quy định của Australia, để xuất khẩu quả vải tươi của Việt Nam vào thị trường Australia, phải đảm bảo 5 yêu cầu: Cơ sở trồng vải phải áp dụng biện pháp canh tác, quản lý sinh vật gây hại và thu hoạch đảm bảo giảm thiểu sinh vật gây hại trên quả vải; cơ sở đóng gói vải, phải đăng ký và được Cục BVTV kiểm tra, cấp mã số; bao bì đóng gói vải xuất khẩu sang Australia phải đảm bảo hạn chế việc lây nhiễm sinh vật gây hại…

Vào tháng 9/2014, Mỹ cũng đã cho phép Việt Nam xuất khẩu vải và nhãn vào thị trường này.

Chi Linh