Người nộp thuế bảo vệ môi trường là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế. Dự kiến, mức thuế cao nhất sẽ được áp dụng cho túi ni lông là 40.000 đồng/kg, thấp nhất là dầu mazut, dầu hỏa, dầu nhờn với 300 đồng/lít.

Được biết, bảo vệ môi trường là loại thuế mới được áp dụng, nhằm nâng cao ý thức hạn chế sử dụng những chất, hàng hóa ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy mức thu cho từng hàng hóa chịu thuế được xây dựng trên cơ sở đảm bảo không gây tác động lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, có thời gian nhất định để tạo thói quen cho người nộp thuế. Dự kiến Luật Thuế BVTM sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày 1/1/2012

H.T.